İbadet ve Ruh Sağlığı

İnanıp güvenebilir isek acılar hafifler mi? Güçlenebilir miyiz? 3 dakikada okuyabilirsin


0
1 paylaşım

İbadet iki unsurdan oluşur. Bunlar kulluk ve itaat davranışlarıdır. İbadetler, kişinin disiplinli bir hayata alışmasını da kolaylaştırır. İç çatışmalardan kurtararak bir iş yapabilme gücünü kazandırır ve öz disipline sahip olmasını sağlar. Cemaatle yapılan ibadetler ferdin topluma katılmasını sağlarken, sosyal uyumuna da yardımcı olarak özgüvene sahip olmasını sağlar.

Bilhassa en temel kaygı olan ölüm konusuna karşı dini ibadetler ve törenler; korkunun, dehşetin, moral çöküntüsünün santrifüj kuvvetlerine karşı çalışır; bireyin ve grubun sarsılmış dayanışmasının yeniden kurulması, moralinin yeniden kazanılması için en etkili araçları sağlarlar.

İbadetler genellikle kişilik ve karakteri düzenleyici ve dengeleyici sistemler olarak da anlaşılabilir. İbadetler bilinçli bir şekilde yapıldığında, kişiliğin gerek içe gerekse dışa dönük yönünün gelişmesine yardımcı olurlar. Kişinin ruh yapısına tesir etmemiş, yani içinde psikolojik bir olay olarak yaşanmamış bir ibadet gerçek ibadet olmaktan uzaktır. Bilinçli olarak Allah’ın karşısında olduğunu hisseden insan daima Allah’ın kontrolünde olduğunu düşünerek kendini değerlendirir ve denetler. Hayatını Allah’ın emir ve yasakları çerçevesinde gözden geçirir ve Allah’a boyun eğer. Diğer insanlarla ilişkilerine de bu zaviyeden bakar, saygılı ve dürüst davranır ve güçlü bir kimlik yapısını oluşturmaktadır.

Çünkü insandaki kişisel şuur, insanın kendisini aşmasını, üstün varlığa yönelmesini engeller. O, bireysel biyolojik yaşamın temel amacı için tasarlanmış ve geliştirilmiş seçici, kişisel bir inşadır. İbadetlerin insan karakteri üzerinde düzenleyici, sağlamlaştırıcı ve yönlendirici etkileri vardır. Bütün ibadetler insan şuurunu iyiye ve doğruya yönlendirerek ve onları olgunlaştırarak güzel davranışlar sergilemelerini sağlarlar. Bunlar kişinin şahsiyetine bir devamlılık, günlük idrak ve faaliyetlerine bir mana verir ve çeşitli hedefleri elde etmesine yararlar.

Henry Link, “Dine Dönüş’ adlı kitabında 15.321 kişi üzerinde yaptığı inceleme ve 73.226 psikolojik testin uygulamasından alınan sonucu şöyle belirtiyor: “Bir dine inanan ve mabetlere giden kişilerin şahsiyet ve karakteri, dine karşı ilgisiz ve mabetlere gitmeyenlere oranla çok daha sağlam ahlaki yönden de bu insanlar diğerlerine göre çok üstündürler.”

Bu bakımdan ahlaki bir dönüşüme yol açan ibadet, büyük bir psikolojik çatışmayı benliğinde çözüme kavuşturmuş ve kendini ilahi hedefe uyumlu hale getirmiş kişinin ibadetidir İbadetler her an Allah’la ilgi kurma vasıtasıdır. Benliğimizin Allah’a yabancılaşmasını ve O’nu unutmamızı ibadetler önlerler. Ruh ve bedenimizi Allah’ın emirlerinde birleştirerek, irademizi kuvvetlendirir ve yaşantımızın her anında O’nu hatırlatarak davranışlarımıza yön ve şekil verirler.


Paylaşmayı unutma!

0
1 paylaşım

Tepkin?

Yorumsuz Yorumsuz
0
Yorumsuz
Sinir şey Sinir şey
0
Sinir şey
Bayıldım Bayıldım
2
Bayıldım
Sevdim Sevdim
3
Sevdim
Ben Şok Ben Şok
0
Ben Şok
Koptum Koptum
0
Koptum
Üzüldüm Üzüldüm
0
Üzüldüm
Mikemmel Mikemmel
0
Mikemmel

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ne Yazmak İstersiniz?
Kişilik Testi
Hangi ünlüye benzediğini merak edenlere özel sorular dizisi hazırlayın
Quiz
Birazcık daha bilgi yarışması tadında doğru ve yanlış cevapların olabileceği sorular dizisi hazırlayın
Anket
Bir anket hazırlayın insanlar acaba ne düşünüyor hemen öğrenin
Metin
Kontrol tamamen sizde ne yazmak istediğinize siz karar verin
Liste
Yazacak sebebi çok olanlara
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Send this to a friend