Her 14 Şubat’ta Anılan Aziz Valentine Hakkında 10 İlginç Gerçek ve Efsane

1 dakikada okuyabilirsin


0
1 paylaşım

Aziz Valentine ya da bilinen diğer adıyla Valentinus, Hristiyan inanışına göre Romalı bir din adamıdır. Aziz Valentine aynı zamanda her yıl 14 Şubat’ta kutlanan Sevgililer Günü’nün ortaya çıkmasına neden olan kişidir. Aslında 14 Şubat geçmişte Aziz Valentine’nin anıldığı bir günken zamanla Sevgililer Günü’ne dönüşmüştür. Peki bu günün tarihsel kökenleri neye dayanıyor? 

M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru II. Claudius, ordusunu daha güçlü ve dinç tutabilmek adına Romalı genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Ancak Aziz Valentine gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir ve bu yasağı çiğnemiştir. Bir süre sonra emirlerine karşı gelendiğini öğrenen Roma imparatoru Aziz Valentine’nin idam edilmesine karar vermiştir. M. S. 269 yılında Aziz Valentine Roma’da 14 Şubat günü idam edilmiştir. 14 Şubat tarihi de kendisini anmak üzere ilan edilmiş bir gündür.

Tarih boyunca birçok rivayet ve hikayeye konu olan Aziz Valentine hakkındaki işte 10 ilginç gerçek ve efsane:

 1. 10 2 farklı Aziz Valentine olabilir


  Aslında Aziz Valentine olarak bilinen kişinin iki farklı kişi olması oldukça olasıdır. Efsaneye ve tarihe göre iki Aziz Valentine vardı. Bunlardan biri eski Roma İmparatorluğu'ndan bir rahipti ve Roma imparatoruna karşı geldiği için idam edilmişti. Diğeri de İtalya'nın Terni ilinin piskoposuydu ve yine o da idam edilerek öldürülmüştü. 

  St. Valentine hikayelerine atfedilen iki farklı kişi olması mümkündür. Ancak bir ihtimal, farklı kaynaklardan gelen ve birbirleriyle hiçbir ortak yanı olmayan her iki hikaye de aslında aynı kişiyi anlatıyorda olabilir.

 2. 9 İyileştirme gücüne sahipti


  Hristiyan figürlerin, tıpkı Kutsal İncil'de İsa'ya atfedilenler gibi, kullandıkları söylenen iyileştirici güçlerle anılması yaygındır. Bir efsaneye göre, Aziz Valentine bir zamanlar ev hapsine alındı. Bu ev hapsine alınması hikayesi İtalya'nın Terni kentinin, eski piskoposu olarakta anılmasının sebeplerinden biridir. Hikayede kendisine ev hapsi cezası veren Asterius adında bir yargıçtan bahsedilir. Aziz Valentines ve yargıç Asterius kendi inançları ve dinleri hakkında tartışmaya başlarlar.

  Yargıç Asterius, Valentine'nın anlattıklarından yola çıkarak kendisinin gerçek anlamda iyileştirme gücüne sahip bir aziz olup olmadığını görmek ister. Asterius, kör kızını yanına getir ve Valentine'dan tekrar görmesine yardım etmesini ister. Valentine mecbur kalır ve yargıcın kızını iyileştirir. Valentine ellerini gözlerinin üstüne koyduktan sonra, kız yeniden görmeye başlar.

  Hemen Yargıç Asterius, Hristiyanlığa döner ve vaftiz edilir. İnandığı tüm sahte tanrıları, sahip olduğu tüm putları ve daha fazlasını yok eder. Asterius ayrıca Valentine da dahil tüm Hıristiyan mahkumları serbest bırakır. Muhtemelen Valentine'in epilepsi gibi kendisine atfedilen bazı hastalıkların koruyucu azizi olmasının nedeni de bu hikayedir.

 3. 8 Aynı suç için birden fazla kez suçlu bulunmuştu


  Aziz Valentine'nın hakkındaki iki farklı hikayenin aynı kişiyi anlattığını düşünürsek, büyük olasılıkla Roma İmparatorluğu'nda birden fazla kez suçlu bulunmuştu. İlk Hıristiyanlar sık sık kanunları çiğnediler ve imparatorluğun doğrudan emirlerine itaatsizlik ettiler. Tekrarlayan suçlarından dolayı tutuklandılar ve idam edildiler.

  Efsaneye göre Aziz Valentine, Roma İmparatoru II. Claudius'un emirlerine karşı geldiği için ilk kez tutuklandıktan sonra serbest bırakılmıştı. Ama emirlerine karşı gelmeye devam ettiği için tekrar tutuklandı. İmparator II. Claudius, Roma İmparatorluğu'nda evliliğin yasadışı olduğuna hükmettiğinde "Zalim Claudius" olarak da anıldı. Tahminen bunu güçlü Roma ordusuna katılacak sayıda evlenmemiş erkek olmadığı için yaptı. Geniş imparatorluğunun ön saflarında savaşmak için daha fazla askere ihtiyacı vardı. 

  Roma İmparatoru II. ClaudiusAziz Valentine'ın bir Hıristiyan rahip olarak insanları Hıristiyanlığa döndürme ve evli olmayanları evlendirme görevi vardı. Aziz Valentine'ın Hıristiyanlığa olan inancından dolayı Roma İmparatoru II. Claudius'un evliliği yasaklayan düzenine karşı geldiğine inanılıyor.

 4. 7 Arıların koruyucusu


  Aziz Valentine'ın aynı zamanda arıların koruyucu azizi olduğunu biliyor muydunuz? İlk bakışta bu oldukça tuhaf görünüyor. Fakat balın uzun süredir bir afrodizyak olduğunu düşündüğümüzde, biraz daha anlamlı olmaya başlıyor.

  Bal, açıkça tozlaşmanın (veya üremenin) sembolleri olan arıların yanı sıra sevginin de temsilcisidir. Balın afrodizyak özelliğiyle ilgili olarak geçmişte insanlar sezgisel olarak hormonları düzenlediğine inanıyorlardı. Bu nedenle yeni evlilere, baldan yapılmış bir alkol olan bir şişe bal likörü verirlerdi. Yeni evlenmiş olanlar için "balayı" teriminin kullanımı da işte buradan gelmektedir. 

  Aziz Valentine'nın hem arıların hem de balın koruyucu azizi olarak anılmasının sebebi geçmişte ve halen günümüzde bala ve arılara verilen bu büyük önemden kaynaklanmaktadır.

 5. 6 Vebanın koruyucu azizi


  Aziz Valentine bir koruyucu olarak tarih boyunca kendisinden dua edilerek yardım istenen koruyucu bir aziz figürü olmuştur. Evlilik ve aşk için yaptıkları için sevginin, geçirilen epilepsi nöbetleri sırasında kendisine dua edildiği ve yardım istendiği için aynı zamanda sağlığın koruyucusuydu.

  Aziz Valentine'nın veba da dahil olmak üzere temsil ettiği şeyler o kadar fazlaydı ki bu kesinlikle onu çok yönlü bir figür yapıyordu. Bir yanda aşk ve romantizme bağlı olan aziz, aynı zamanda vebanın ve dolayısıyla ölümün koruyucu azizi olarak görülebiliyordu.

  Aziz Vanlentine'na böyle bir misyon üstlenmesinin en önemli sebebi, Aziz Valentine'nın idam kararını veren Roma İmparatoru II. Claudius'un, kendisinin idamından sonra veba nedeniyle hayatını kaybetmesindendir.

  Roma İmparatorluğu dönemi veba salgınını anlatan bir tabloAziz Valentine'nın vebayı iyileştirip iyileştiremediği bilinmemekle birlikte vebadan koruyucu aziz olarak anılmasının en önemli sebebi bu olaydır. 

 6. 5 İdam edilmesi


  Roma İmparatoru II. Claudius'un evliliği yasaklamasından sonra insanları evlendirmeye devam ettiği için hapse atıldı. Sonrasında yargılanan Aziz Valentine, işlediği suçlar ve inançları nedeniyle idama mahkum edildi. Tutuklanması ve yargılanması sırasında Aziz Valentine, II. Claudius'u Hıristiyan olmaya ikna etmeye çalışmıştır ve bu da imparatoru daha da öfkelendirmiştir. 

  Roma İmparatoru II. Claudius, Aziz Valentine'ı aşamalar halinde gerçekleşen özellikle acımasız bir infaz yöntemine mahkum etti. Aziz Valentine'nın infazı önce sopalarla dövülmesiyle başladı ve başının kesilerek idam edilmesiyle sona erdi. Vücudu Roma şehrinin biraz kuzeyine gömüldü. İnfazın 14 Şubat'ta gerçekleştiği kesin olsa da tam olarak yılı tartışmalıdır. Ancak birçok kişi ve kaynak idam yılını M. S. 269 olarak kabul etmektedir.

 7. 4 Sevgilinizden yazılı ilk mektup


  Aziz Valentine’nın ilk tutuklandığında iyileştirdiği Yargıç Asterius’un eski kör kızına, ikinci kez tutuklanmasının ardından bir mektup yazdı. Efsanelerde ima edilen bundan sonra ikisinin birbirine aşık olmuş olabileceğidir. 

  Aziz Valentine mektubunun sonunu "from your Valentine" diye imzalamışır. Bu mektup, bugün hala "sevgilinizden" imzalı Sevgililer Günü kartlarını vermeye devam ettiğimiz bir uygulamanın mütevazı köküdür. Bu sözleri yazdığında, bunun neredeyse 2000 yıl sonra her yaştan insanın pratiği haline geleceğini tahmin bile edemezdi.

 8. 3 Eski bir Roma pastoral festivali Lupercalia


  Peki nasıl oldu da antik bir Romalı rahip, özellikle aşk adına her yıl kutlananın bir günün bir figürü oldu?

  Lupercalia, Roma'nın pagan bir kültürü olduğu dönemde her yıl düzenlenen eski bir Roma festivaliydi. Her 15 Şubat'ta kutlanırdı. Elbette Sevgililer Günü'ne benzemiyordu. Keçiler ve köpekler de dahil olmak üzere birçok hayvanın kurban edilmesi Lupercalia'nın büyük bir bölümünü oluşturuyordu. Luperci adındaki rahipler, hayvanlar  kurban edilirken kullanılan bıçaklarla, hayvanların kanını genç erkeklerin alınlarına sürerlerdi. Genç erkek ve kadınlarına yönelik farklı birçok ritüelin amacı doğurganlığı artırmaktı. Buna erkeklerin kadınları kırbaçlaması da dahildi. Bir nevi gençlere yönelik bir aşk festivali niteliğindeydi. 

  Hristiyanlığı kabul eden ilk Roma İmparatoru olan I. Konstantin ya da diğer adıyla Büyük Konstantin'le birlikte pagan kültürü ve Lupercalia Festivali yasaklandı.  Aynı zamanda festivalde yapılan ritüellerin hepsinin de yapılması yasaklandı. 

  Roma İmparatoru I. KonstantinFestivalin ve pagan kültürünün yasaklanmasında o dönemde Papalık yapan Papa I. Gelasius'unda etkisi büyüktü. Papa I. Gelasius pagan kültürüne ait bu saçma ritüeller yerine kendisini Hristiyanlığa ve iyiliğe atamış Aziz Valentine gibi azizlerin böyle günlerde anılmasını gerektiğini düşünüyordu. Bunda Aziz Valentine'nın 14 Şubat günü idam edilmiş olmasının da etkisi de büyüktü. Papa I. Gelasius 14 Şubat'ı başta Aziz Valentine ve onun gibi birçok azizin yaptıklarına teşekkür ve dua etmek adına, Aziz Valentine günü olarak ilan etmişti. 

 9. 2 14 Şubat'ın tarihi


  Ortaçağ boyunca 14 Şubat, "kuşlar ve arılar" ifadesiyle şiirsel olarak ifade edilen, aşıkların bir araya geldiği bir gün olarak anılır. Bu, kuşların ve arıların yılın bu döneminde genç sevgilileri birleştirdiği eski inanca bir göndermedir.

  İngiltere'nin ve İngilizce edebiyatın ilk büyük şairi olan Geoffrey Chaucer'in 1381 yılında yazdığı 700 satırlık Parlement of Foules (Kuşlar Meclisi) şiiri, Sevgililer Günü'nün sevenler için romantizm ve aşk dolu bir gün olduğundan bahseden ilk eserdir.

  1797'de ilk ticari Sevgililer Günü kartları basıldı. Sevgililer gününde sevgilinize bir mektup yazmak zorunda kalmadan, onları bir kitap şeklinde raftan satın alabilir ve sevgilinize verebilirdiniz.

 10. 1 Aziz Valentine'nın mezarı


  Bazı kaynaklara göre Aziz Valentine, başının kesilmesinden 200 yıl sonra yaklaşık M.S. 469'da bir aziz ilan edilmişti. Yıllar boyunca gerçek bir kişi olmasından çok, gizemli bir efsane figürü olduğunu inanılıyordu. Bugün bile Aziz Valentine hakkında pek çok şey hala gizemini koruyor. Ama Aziz Valentine'ın gerçekten var olduğu kesin, çünkü bedeninin tam olarak nerede olduğu biliniyor.

  Valentine, aziz ilan edildikten sonra, popülaritesi muazzam bir şekilde arttı ve şimdi kendisine adanmış eski zamanlardan kalma bir kilise bile bulunuyor. 1800'lü yıllarda Roma çevresindeki eski yapılar yenilerken, içerisinde kanının olduğu küçük bir şişe de dahil olmak üzere Aziz Valentine'nin kalıntıları bulundu.

  Aziz Valentine'nın kalıntıları Roma'daki San Valentino Kilisesi'nin yeraltı mezarlarında tutuldu. Aziz Valentine'nın kalıntıları Papa IV. Nicholas'ın vasiyeti üzerine Santa Prassede kilisesine nakledilene kadar Orta Çağ boyunca önemli bir hac yeri olarak kaldı. Çiçeklerle taçlandırılmış kafatası ise Roma, Cosmedin'deki Santa Maria Bazilikası'nda sergileniyor. Diğer kalıntıları günümüzde İrlanda'nın Dublin kentindeki Whitefriar Street Carmelite Kilisesi'ne götürüldü ve burada kaldılar. Bu kilise, özellikle Sevgililer Günü'nde aşk arayanlar için popüler bir hac yeri olmaya devam ediyor.

  Aziz Valentine'nın kafatasıHer ne kadar kimliğiyle ilgili belirsizlik günümüzde devam etse de Katolik Kilisesi 1969’da düzenlediği anma ayiniyle Valentin’in adını resmi olarak azizler listesinde tutmaya devam etme kararı aldı.

Kaynak: 1


Paylaşmayı unutma!

0
1 paylaşım

Tepkin?

Yorumsuz Yorumsuz
0
Yorumsuz
Sinir şey Sinir şey
0
Sinir şey
Bayıldım Bayıldım
0
Bayıldım
Sevdim Sevdim
1
Sevdim
Ben Şok Ben Şok
0
Ben Şok
Koptum Koptum
0
Koptum
Üzüldüm Üzüldüm
0
Üzüldüm
Mikemmel Mikemmel
0
Mikemmel

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ne Yazmak İstersiniz?
Kişilik Testi
Hangi ünlüye benzediğini merak edenlere özel sorular dizisi hazırlayın
Quiz
Birazcık daha bilgi yarışması tadında doğru ve yanlış cevapların olabileceği sorular dizisi hazırlayın
Anket
Bir anket hazırlayın insanlar acaba ne düşünüyor hemen öğrenin
Metin
Kontrol tamamen sizde ne yazmak istediğinize siz karar verin
Liste
Yazacak sebebi çok olanlara
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Send this to a friend